Zmiana indywidualnych kont bankowych do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 roku nie działają już stare indywidualne konta bankowe. Każdy podmiot ujęty w systemie gospodarki odpadami posiada już wygenerowane nowe indywidualne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego obsługującym Gminę Sanok.

Dla wszystkich mieszkańców zostały już przygotowane informacje dotyczące opały za odpady w 2021 roku i numery indywidualne rachunków, na które należy wnosić te opłaty oraz pakiet kodów na odpady. Informacje będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów w najbliższym czasie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>