ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Odpady z poszczególnych miejscowości zostaną odebrane w następującym porządku:

5 marca – Niebieszczany, Prusiek, Sanoczek, Markowce

6 marca – Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzygłód, Tyrawa Solna, Dębna, Międzybrodzie, Trepcza

7 marca – Kostarowce, Strachocina, Pisarowce, Jędruszkowce, Czerteż, Zabłotce

8 marca – Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Wujskie, Załuż, Bykowce, Liszna

9 marca – Lalin, Pakoszówka, Raczkowa, Falejówka, Srogów Dolny, Srogów Górny, Jurowce

Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź osobistym w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 (tel. 134656588, pokój 503, V piętro). Zgłoszenie należy dokonać najpóźniej 1 dzień roboczy przed planowanym w danej miejscowości odbiorem. Istnieje możliwość odbioru bezpośrednio z gospodarstwa domowego dużych gabarytów (np. mebli) po zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznym.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny – czyli stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputery, monitory, narzędzia elektryczne – słowem każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie. Nawet stare lub niesprawne zabawki elektryczne są traktowane jako odpad niebezpieczny i oznaczone piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi (domowymi).

Sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawiera zapis: „Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami”. Za wyrzucenie elektrośmieci w miejscu niedozwolonym oraz za samodzielny demontaż grozi kara grzywny! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można wyrzucić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i powinien on być kompletny.

Kolejna zbiórka wielkogabarytów planowana jest we wrześniu 2018 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>