Zbierający zużyte urządzenia elektryczne

Podmioty zbierające  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sanoku

(wtorek – piątek w godz. 9 – 17, sobota w godz. 8 – 16)

 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tel./ 134647845, fax. 134648862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl


2.  Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pisarowcach (zbieranie nieprofesjonalne)

(środa i czwartek w godz. 13 – 17, piątek i sobota w godz. 9 – 13)

 Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Tel./ 134656588, fax. 134656553

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Adres punktu: Pisarowce 235, 38-533 Nowosiekce


2. Zbiórka objazdowa zgodnie z harmonogramem (dwa razy w roku: kwiecień i wrzesień)

 TRANSPRZĘT Sp. z o.o Sp. komandytowa

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Tel./ 134646000, 885660077, fax. 134646002

e-mail: biuro@tst.sanok.pl