Prowadzący Gminny Punkt Zbiórki Odpadów

Podmiot prowadzący gminny punkty selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Sanok:

I. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tel./ 134647845, fax. 134648862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

Adres gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tel./ 134647845, fax. 134648862

e-mail: gksanok@ks.onet.pl

Godziny otwarcie:

od wtorku do piątku w godzinach : 9 – 17

w sobotę w godzinach: 8 – 16 


II. Gmina Sanok

Adres siedziby: 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23

Tel./ 134656588, fax. 134656553

e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Adres gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

Pisarowce 235, 58-533 Nowosielce

Godziny otwarcie:

w środę i czwartek w godzinach : 13 – 17

w piątek i sobotę w godzinach: 9 – 13