Poziom recyklingu i ponownego wykorzystania niektórych frakcji odpadów

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2020 wynosi:  

39,81 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2020 roku wynosił 50 %. Poziom nie został osiągnięty.

Poziomy zostały obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2019 wynosi:  

34,82 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2019 roku wynosił 40 %. Poziom nie został osiągnięty.

Poziomy zostały obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2018 wynosi:  

32,33 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2018 roku wynosił 30 %. Poziom został osiągnięty.

Poziomy zostały obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2018 wynosi:

91,72 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2018 roku wynosił 50 %. Poziom został osiągnięty.

Poziomy zostały obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2017,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:  

35,5 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2017 roku wynosił 20 %. Poziom został osiągnięty.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2017 wynosi:

86,32 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2017 roku wynosił 45 %. Poziom został osiągnięty.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2016,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:  

36 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2016 roku wynosił 18 %. Poziom został osiągnięty.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2015,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:  

32,2 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2015 roku wynosił 16 %. Poziom został osiągnięty.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2014,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:  

27,8 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2014 roku wynosił 14 %. Poziom został osiągnięty.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2013,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:  

19,6 %

Zakładany do osiągnięcia poziom w 2013 roku wynosił 12 %. Poziom został osiągnięty.