Poziom ograniczenia masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2020,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412):

0 %

Dopuszczalny do 16 lipca  2020 wynosił 35%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2019,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412):

0,31 %

Dopuszczalny poziom na rok 2019 wynosił 40%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2018,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412):

14,69 %

Dopuszczalny poziom na rok 2018 wynosił 40%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2017,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412):

12,76 %

Dopuszczalny poziom na rok 2017 wynosił 45%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2016,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów:

2,99 %

Dopuszczalny poziom na rok 2016 wynosił 45%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2015,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów:

 0%

Dopuszczalny poziom na rok 2015 wynosił 50%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2014,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów:

 32,2%

Dopuszczalny poziom na rok 2014 wynosił 50%.  Poziom został osiągnięty.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Sanok w roku 2013,

obliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów:

 21,7%

Dopuszczalny  poziom na rok 2013 wynosił 50%.  Poziom został osiągnięty.