Odbierające odpady

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Sanok:

TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres siedziby: 38-500 Sanok, Zabłotce 51

Tel./ 134646000, 885660077, fax. 134646002

e-mail: biuro@tst.sanok.pl

Podmiot posiada zawarta umowę  z Gminą Sanok, na podstawie art. 6d ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok zamieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki /kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

Składowisko „Krosno”, ul. Białobrzeska 108,  38-400 Krosno

Składowisko „Strzyżów” ul. 1-go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych:

Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA w Leżajsku

Kompostownia bębnowa a Paszczynie, Paszczyna 62 b, 39-207 Brzeźnica