Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

I. PSZOK w Sanoku (baza SPGK), Sanok ul. Jana Pawła II 59, tel. 134647846

prowadzony przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Sanoku.

Godziny otwarcia:
od wtorku do piątku w godzinach : 9.00 – 17.00
w każdą sobotę w godzinach: 8.00 – 16.00

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK muszą posiadać przy sobie „kod na odpady”.

Dodatkowo na każdą oponę należy posiadać „kod na odpady” (max 8 opon na gospodarstwo domowe/rok).


II. PSZOK w Pisarowcach (baza Kółka Rolniczego), Pisarowce Nr 235, 

prowadzony przez Gminę Sanok ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok , tel. 134656588 (działa od 1 marca 2016 r.)

Godziny otwarcia:
w środę i czwartek w godzinach : 13.00 – 17.00
w piątek i sobotę w godzinach: 9.00 – 13.00

Osoby, które chcą skorzystać z PSZOK muszą posiadać przy sobie „kod na odpady”.

Dodatkowo na każdą oponę należy posiadać „kod na odpady” (max 8 opon na gospodarstwo domowe/rok).


I. GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony jest w przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku  przez

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku

Przy wjeździe na PSZOK należy okazać „kod na odpady”

Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieszczać w kontenerach lub boksach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W PSZOKu zbierane są:

•  urządzenia gospodarstwa domowego
•  sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny
•  narzędzie elektryczne i elektroniczne
(bezpłatnie odbierane są  wyłącznie urządzenia  elektryczne  kompletne)
•  sprzęt oświetleniowy
•  sprzęt rekreacyjny i sportowy
•  akumulatory i baterie
•  opakowania po materiałach niebezpiecznych
•  zużyte filtry samochodowe
•  zużyte oleje silnikowe (np. z kosiarek)
•  zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na rok)
•  odpady wielkogabarytowe•  odpady zielone (skoszona  trawa,  liście, gałęzie)•  czysty gruz budowlany
•  szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
•  papier i tektura
•  tworzywa sztuczne opakowaniowe (PET, PE, PP, PEHD, PS)
•  styropian opakowaniowy
•  szkło opakowaniowe białe i kolorowe
•  drobny złom (puszki, konserwy)
•  tekstylia

II. GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

w PISAROWCACH  , Pisarowce 235 prowadzony jest przez Gminę Sanok

Przy wjeździe na PSZOK należy okazać „kod na odpady”

Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieścić w pojemnikach lub kontenerach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W PSZOKu zbierane są:

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (komputery, telewizory, miksery, tonery, urządzenia zawierające freon – lodówki, zamrażarki itp.),
•  żarówki energooszczędne, świetkówki, lampy fluorescencyjne,
•  odpady wielkogabarytowe (meble i ich części, wykładziny, zdemontowane elementy wyposażenia),
•  akumulatory i baterie,
•  odpady ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, trawa)
• zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na osobę) wózków, rowerów,
•  czysty gruz betonowy, gruz ceglany,
•  odpady materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia, materiały budowlane zawierające gips, zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu (z wyłączeniem demontażu pojazdów) – w ilości do 4 worków 120l (0,5 m3) na gospodarstwo domowe,
•  szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
•  czysty styropian bez tynku
•  przeterminowane leki
•  tekstylia

Skargi i reklamacje w zakresie działania PSZOK-ów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok pok. nr 503 tel. 134656588