Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

I. PSZOK w Sanoku (baza SPGK), Sanok ul. Jana Pawła II 59, tel. 134647846

prowadzony przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Sanoku.

Godziny otwarcia:
od wtorku do piątku w godzinach : 9.00 – 17.00
w każdą sobotę w godzinach: 8.00 – 16.00


II. PSZOK w Pisarowcach (baza Kółka Rolniczego), Pisarowce Nr 235, 

prowadzony przez Gminę Sanok ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok , tel. 134656588 (działa od 1 marca 2016 r.)

Godziny otwarcia:
w środy w godzinach : 13.00 – 17.00
w każdą sobotę w godzinach: 9.00 – 13.00


I. GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

prowadzony jest w przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku  przez

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku

Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieszczać w kontenerach lub boksach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W PSZOKu zbierane są:

•  urządzenia gospodarstwa domowego
•  sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny
•  narzędzie elektryczne i elektroniczne
(bezpłatnie odbierane są  wyłącznie urządzenia  elektryczne  kompletne)
•  sprzęt oświetleniowy
•  sprzęt rekreacyjny i sportowy
•  akumulatory i baterie
•  opakowania po materiałach niebezpiecznych
•  zużyte filtry samochodowe
•  zużyte oleje silnikowe (np. z kosiarek)
•  zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na rok)
•  odpady wielkogabarytowe•  odpady zielone (skoszona  trawa,  liście, gałęzie)•  czysty gruz budowlany
•  szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
•  papier i tektura
•  tworzywa sztuczne opakowaniowe (PET, PE, PP, PEHD, PS)
•  styropian opakowaniowy
•  szkło opakowaniowe białe i kolorowe
•  drobny złom (puszki, konserwy)
•  tekstylia

II. GMINNY  PUNKT  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

w PISAROWCACH  , Pisarowce 235 prowadzony jest przez Gminę Sanok

Do PSZOKu odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieścić w pojemnikach lub kontenerach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W PSZOKu zbierane są:

•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny (komputery, telewizory, miksery, tonery, urządzenia zawierające freon – lodówki, zamrażarki itp.),
•  żarówki energooszczędne, świetkówki, lampy fluorescencyjne,
•  odpady wielkogabarytowe (meble i ich części, wykładziny, zdemontowane elementy wyposażenia),
•  akumulatory i baterie,
•  odpady ulegające biodegradacji (liście, gałęzie, trawa)
• zużyte opony z pojazdów osobowych (do 8 sztuk na gospodarstwo na osobę) wózków, rowerów,
•  czysty gruz betonowy, gruz ceglany,
•  odpady materiałów ceramicznych oraz elementów wyposażenia, materiały budowlane zawierające gips, zmieszane odpady z budowy, remontów lub demontażu (z wyłączeniem demontażu pojazdów) – w ilości do 4 worków 120l (0,5 m3) na gospodarstwo domowe,
•  szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
•  czysty styropian bez tynku
•  przeterminowane leki
•  tekstylia

Skargi i reklamacje w zakresie działania PSZOK-ów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok pok. nr 503 tel. 134656588