Dokumenty

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2020:

Pobierz plik PDF: Analiza stanu gospodarki odpadami 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2019:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2019

Pobierz plik PDF: Analiza stanu gospodarki odpadami 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2018:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2018

Pobierz plik PDF: Analiza stanu gospodarki odpadami 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2017:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2016:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2015:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2014:

Pobierz plik DOC: Analiza stanu gospodarki odpadami 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sanok za rok 2013:

Pobierz plik PDF: Analiza stanu gospodarki odpadami


 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok:


SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów