Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pobierz plik DOC: Deklacacja [D-1] Załącznik od uchwały XXI_170_16

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Pobierz plik DOC: Deklaracja [D-2] Załącznik_208_deklaracja domki letniskowe