Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Pobierz plik DOC: DEKLARACJA [DO-1]DEKLARACJA D1 ZAMIANA

Złóż przez ePuap TUTAJ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych  lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Pobierz plik DOC:DEKLARACJA [DO-2]DEKLARACJA D2 ZAMIANA