Kategoria Bez kategorii

Zbiórka wielkogabarytów

W dniach od 29 marca  do 5 kwietnia 2019 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Z dniem 1 marca 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25.01.2019 r. poz. 646).

Nowa stawka wyniesie 12 zł od każdego mieszkańca, w przypadku prowadzenia segregacji odpadów oraz 23 zł od mieszkańca w przypadku oddawania zmieszanych odpadów.

Wzrosną również stawki od pojemnika, które mają zastosowanie dla podmiotów gospodarczych.

Więcej

IDZIE JESIEŃ … ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej