Kategoria Bez kategorii

IDZIE JESIEŃ … ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Więcej

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/17 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.11.2017 r. poz. 3682).

Nowa stawka wyniesie 8 złotych od każdego mieszkańca.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu stawki 8 zł od osoby.

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „JESIEŃ 2017”

Masz do oddania odpady dużych rozmiarów?  Skorzystaj z jesiennej zbiórki wielkogabarytów.

W dniach od 2 do 6 październiak 2017 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła ,kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony wszystkich rozmiarów. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej

Nowe stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXV/206/16 z dnia 14 listopada 2016 roku „w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2016, poz. 3891) od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej

Naklejki z kodami na odpady na rok 2017

Urząd Gminy Sanok informuje, że naklejki z kodami na odpady komunalne wydane w roku 2016 ważne będą również w roku 2017.  Należy wykorzystać wszystkie posiadane kody, a po ich wyczerpaniu zgłosić się po kolejna partię. Niezależnie od powyższego, kolejna partia kodów zostanie rozesłana mieszkańcom w styczniu wraz z informacjami o opłacie.

Więcej