Kategoria Bez kategorii

Zmiana indywidualnych kont bankowych do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 roku nie działają już stare indywidualne konta bankowe. Każdy podmiot ujęty w systemie gospodarki odpadami posiada już wygenerowane nowe indywidualne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego obsługującym Gminę Sanok.

Dla wszystkich mieszkańców zostały już przygotowane informacje dotyczące opały za odpady w 2021 roku i numery indywidualne rachunków, na które należy wnosić te opłaty oraz pakiet kodów na odpady. Informacje będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów w najbliższym czasie.

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów w telefonie

Usługa Eco Harmonogram w całej Polsce dostępna jest od 4 lat, a do korzystania z niej przyłączyło się już wiele dużych miast, małych gmin, a także firm wywozowych.

Gmina Sanok wychodząc naprzeciw problemom związanym z segregacją odpadów, podpisała umowę współpracy z WebSolution i przystępuje do korzystania z aplikacji.

Zachęcamy naszych mieszkańców do zainstalowania i korzystania z ecoharmonogram.pl

Więcej

Mamy już nowy harmonogram odbioru odpadów nr 2021 rok

Nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z ulotką informującą jak segregować jest dostępny w Urzędzie Gminy Sanok lub do pobranie na stronie http://odpady.gminasanok.pl/ kliknij tutaj

W styczniu 2021 roku planujemy uruchomić usługę harmonogramu odbioru odpadów w aplikacji Eco harmonogram, która przypomni o odbiorze oraz ułatwi dostęp do aktualności w zakresie gospodarki odpadami w Gminy Sanok.

Szczegóły już wkrótce.

Więcej

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku:

Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok na :

  • worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • worek zielony przeznaczony na szkło,
  • worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
  • worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane...
Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej