Daily Archives 29 stycznia 2021

Zmiana indywidualnych kont bankowych do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 roku nie działają już stare indywidualne konta bankowe. Każdy podmiot ujęty w systemie gospodarki odpadami posiada już wygenerowane nowe indywidualne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego obsługującym Gminę Sanok.

Dla wszystkich mieszkańców zostały już przygotowane informacje dotyczące opały za odpady w 2021 roku i numery indywidualne rachunków, na które należy wnosić te opłaty oraz pakiet kodów na odpady. Informacje będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów w najbliższym czasie.

Więcej