Monthly Archives styczeń 2021

Zmiana indywidualnych kont bankowych do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 roku nie działają już stare indywidualne konta bankowe. Każdy podmiot ujęty w systemie gospodarki odpadami posiada już wygenerowane nowe indywidualne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego obsługującym Gminę Sanok.

Dla wszystkich mieszkańców zostały już przygotowane informacje dotyczące opały za odpady w 2021 roku i numery indywidualne rachunków, na które należy wnosić te opłaty oraz pakiet kodów na odpady. Informacje będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów w najbliższym czasie.

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów w telefonie

Usługa Eco Harmonogram w całej Polsce dostępna jest od 4 lat, a do korzystania z niej przyłączyło się już wiele dużych miast, małych gmin, a także firm wywozowych.

Gmina Sanok wychodząc naprzeciw problemom związanym z segregacją odpadów, podpisała umowę współpracy z WebSolution i przystępuje do korzystania z aplikacji.

Zachęcamy naszych mieszkańców do zainstalowania i korzystania z ecoharmonogram.pl

Więcej