Monthly Archives Czerwiec 2020

ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Chcesz oddać wielkogabaryty – zgłoś to w Urzędzie !

W dniach od  6 lipca do 10 lipca 2020 roku, przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (szafy, wersalki, stoły, krzesła, fotele, wykładziny, dywany), oraz  elektro-śmieci (zużyte urządzenia RTV i AGD) z terenu Gminy Sanok.

UWAGA ! Zmianie ulega sposób odbioru odpadów:

 Odpady wielkogabarytowe,  elektryczne i elektroniczne odbierane będą bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 (tel. 13 46 56 588 lub 13 46 56 551 wew.102). Nie będą odbierane opony.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia  poprzedzającego wywóz z danej miejscowości.

06  LIPIEC   – Niebieszczany, Prusiek, Sanoczek, Mark...

Więcej