Daily Archives 19 grudnia 2019

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku:

Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok na :

  • worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • worek zielony przeznaczony na szkło,
  • worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
  • worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane...
Więcej