Monthly Archives Luty 2019

WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Z dniem 1 marca 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25.01.2019 r. poz. 646).

Nowa stawka wyniesie 12 zł od każdego mieszkańca, w przypadku prowadzenia segregacji odpadów oraz 23 zł od mieszkańca w przypadku oddawania zmieszanych odpadów.

Wzrosną również stawki od pojemnika, które mają zastosowanie dla podmiotów gospodarczych.

Więcej