Monthly Archives Grudzień 2017

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/17 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.11.2017 r. poz. 3682).

Nowa stawka wyniesie 8 złotych od każdego mieszkańca.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu stawki 8 zł od osoby.

Więcej