Monthly Archives Wrzesień 2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „JESIEŃ 2017”

Masz do oddania odpady dużych rozmiarów?  Skorzystaj z jesiennej zbiórki wielkogabarytów.

W dniach od 2 do 6 październiak 2017 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła ,kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony wszystkich rozmiarów. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Więcej