ODBIÓR WIELKOGABARYTÓW

Chcesz oddać wielkogabaryty – zgłoś to w Urzędzie !

W dniach od  6 lipca do 10 lipca 2020 roku, przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (szafy, wersalki, stoły, krzesła, fotele, wykładziny, dywany), oraz  elektro-śmieci (zużyte urządzenia RTV i AGD) z terenu Gminy Sanok.

UWAGA ! Zmianie ulega sposób odbioru odpadów:

 Odpady wielkogabarytowe,  elektryczne i elektroniczne odbierane będą bezpośrednio z gospodarstw domowych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23 (tel. 13 46 56 588 lub 13 46 56 551 wew.102). Nie będą odbierane opony.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do dnia  poprzedzającego wywóz z danej miejscowości.

06  LIPIEC   – Niebieszczany, Prusiek, Sanoczek, Mark...

Więcej

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku:

Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok na :

  • worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • worek zielony przeznaczony na szkło,
  • worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
  • worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane...
Więcej

Zbiórka wielkogabarytów

W dniach od 29 marca  do 5 kwietnia 2019 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

WYŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

Z dniem 1 marca 2019 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25.01.2019 r. poz. 646).

Nowa stawka wyniesie 12 zł od każdego mieszkańca, w przypadku prowadzenia segregacji odpadów oraz 23 zł od mieszkańca w przypadku oddawania zmieszanych odpadów.

Wzrosną również stawki od pojemnika, które mają zastosowanie dla podmiotów gospodarczych.

Więcej

IDZIE JESIEŃ … ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej

Śmieci w mojej gminie

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje już od ponad roku, jednak wokół tematu „śmieci” wciąż pojawia się wiele pytań. Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Na tej stronie zostały zamieszczone najważniejsze  informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sanok – obowiązująca deklaracja, aktualne stawki, ujednolicone akty prawa miejscowego oraz informacje, których obowiązek publikowania wynika z ustawy.

Więcej