Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2022

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeprowadzona zostanie w kwietniu.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z posesji, których właściciele wcześniej zgłoszą takie zapotrzebowanie telefonicznie pod nr 13 46 56 588 lub 13 46 56 551 wew.102, najpóźniej dzień przed terminem odbioru.

Terminarz odbioru:

4 kwietnia 2022 – w miejscowościach Dobra, Łodzina, Hłomcza, Mrzyglód, Tyrawa Solna, Dębna Międzybrodzie;

5 kwietnia 2022 – w miejscowościach Niebieszczany, Prusiek, Sanoczek, Markowce;

6 kwietnia 2022 – w miejscowościach Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Wujskie Załuż Bykowce, Liszna;

8 kwietnia 2022 – w miejscowościach Kostarowce, Strachocina, Pisarowce, Jędruszkowce, Czerteż, Zabło...

Więcej

Zmiana indywidualnych kont bankowych do wpłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2021 roku nie działają już stare indywidualne konta bankowe. Każdy podmiot ujęty w systemie gospodarki odpadami posiada już wygenerowane nowe indywidualne konto w Banku Gospodarstwa Krajowego obsługującym Gminę Sanok.

Dla wszystkich mieszkańców zostały już przygotowane informacje dotyczące opały za odpady w 2021 roku i numery indywidualne rachunków, na które należy wnosić te opłaty oraz pakiet kodów na odpady. Informacje będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów w najbliższym czasie.

Więcej

Harmonogram odbioru odpadów w telefonie

Usługa Eco Harmonogram w całej Polsce dostępna jest od 4 lat, a do korzystania z niej przyłączyło się już wiele dużych miast, małych gmin, a także firm wywozowych.

Gmina Sanok wychodząc naprzeciw problemom związanym z segregacją odpadów, podpisała umowę współpracy z WebSolution i przystępuje do korzystania z aplikacji.

Zachęcamy naszych mieszkańców do zainstalowania i korzystania z ecoharmonogram.pl

Więcej

Mamy już nowy harmonogram odbioru odpadów nr 2021 rok

Nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z ulotką informującą jak segregować jest dostępny w Urzędzie Gminy Sanok lub do pobranie na stronie http://odpady.gminasanok.pl/ kliknij tutaj

W styczniu 2021 roku planujemy uruchomić usługę harmonogramu odbioru odpadów w aplikacji Eco harmonogram, która przypomni o odbiorze oraz ułatwi dostęp do aktualności w zakresie gospodarki odpadami w Gminy Sanok.

Szczegóły już wkrótce.

Więcej

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku:

Segregacja odpadów (do tej pory dobrowolna) stała się obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok na :

  • worek żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
  • worek zielony przeznaczony na szkło,
  • worek niebieski przeznaczony na papier i tekturę,
  • worek brązowy przeznaczony na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • worek czarny przeznaczony na pozostałości nienadające się do segregacji jako niesegregowane...
Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej

Śmieci w mojej gminie

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje już od ponad roku, jednak wokół tematu „śmieci” wciąż pojawia się wiele pytań. Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Na tej stronie zostały zamieszczone najważniejsze  informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sanok – obowiązująca deklaracja, aktualne stawki, ujednolicone akty prawa miejscowego oraz informacje, których obowiązek publikowania wynika z ustawy.

Więcej