IDZIE JESIEŃ … ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 1 do 5 października 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru

odpadów. Przejdź do harmonogramu

Więcej

ZBIERAMY WIELKOGABARYTY

W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła, kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony nie większe niż samochodowe. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Więcej

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/17 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.11.2017 r. poz. 3682).

Nowa stawka wyniesie 8 złotych od każdego mieszkańca.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu stawki 8 zł od osoby.

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „JESIEŃ 2017”

Masz do oddania odpady dużych rozmiarów?  Skorzystaj z jesiennej zbiórki wielkogabarytów.

W dniach od 2 do 6 październiak 2017 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła ,kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony wszystkich rozmiarów. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów (przejdź do harmonogramu) .

Więcej

Zmień swoje przyzwyczajenia nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych  znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.

W ramach akcji wyznaczone punkty przyjmować będą  produkty żywnościowe, nawet z bardzo krótkim okresem przydatności oraz ziemiopłody.

Przekazywana żywność winna znajdować się w nienaruszonych opakowaniach jednostkowych,  z nieprzekroczonym terminem ważności.

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – WIOSNA 2017

Jak co roku przystępujemy do wiosennych porządków. Nadszedł więc czas na  „Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych  – Wiosna 2017”.

W dniach od 19 do 26 kwietnia 2017 roku na terenie poszczególnych miejscowości, z ustalonych miejsc będą odbierane odpady wielkogabarytowe: meble oraz ich części (szafy, stoły, krzesła ,kanapy, fotele itp.), dywany i wykładziny, urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt oświetleniowy,  opony wszystkich rozmiarów. Dokładny harmonogram ze wskazaniem miejsc odbioru, został podany w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów http://odpady.gminasanok.pl/harmonogram/harmonogram-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych/ 

Więcej

Nowe stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXV/206/16 z dnia 14 listopada 2016 roku „w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2016, poz. 3891) od stycznia 2017 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej

Naklejki z kodami na odpady na rok 2017

Urząd Gminy Sanok informuje, że naklejki z kodami na odpady komunalne wydane w roku 2016 ważne będą również w roku 2017.  Należy wykorzystać wszystkie posiadane kody, a po ich wyczerpaniu zgłosić się po kolejna partię. Niezależnie od powyższego, kolejna partia kodów zostanie rozesłana mieszkańcom w styczniu wraz z informacjami o opłacie.

Więcej

Śmieci w mojej gminie

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje już od ponad roku, jednak wokół tematu „śmieci” wciąż pojawia się wiele pytań. Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Na tej stronie zostały zamieszczone najważniejsze  informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sanok – obowiązująca deklaracja, aktualne stawki, ujednolicone akty prawa miejscowego oraz informacje, których obowiązek publikowania wynika z ustawy.

Więcej